Alle kurs

Her er oversikten over alle våre HMS-kurs

kr5,990

Verneombudskurs – 40 timers kurs

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Er du medlem i AMU er dette også kurset du skal ta.
Verneombudskurset består av et e-læringskurs i del 1, så noen praktiske oppgaver i del 2, før det avsluttes i klasserom eller som et Teams-møte i del 3.
Her blir det noe repetisjon, videre innføring, gruppeoppgaver og case-løsninger sammen med vår kursholder.

kr3,990

Verneombudskurs

Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene i felleskap har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer.

Det kan gjøres når partene har kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Dette vil kreve en forsvarlighets erklæring mellom arbeidsgiver og arbeidstager.

Forsvarlighetserklæring kan lastes ned her.

kr1,490

HMS for ledere

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Opplæringen har som mål å gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.

Dette kurset gir deg den opplæringen du trenger for å tilfredsstille myndighetens krav.