Verneombudskurs – 40 timers kurs

Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
kr5990
Kom igang

Du har ikke meldt deg på dette kurset enda 

Kursbeskrivelse
Kurset omfatter arbeidsmiljølovens:

§ 3-5. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
§ 6-5. Utgifter, opplæring mv. første ledd
og
§ 3-18. i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
§ 7-4. Utgifter, opplæring mv.

Innholdet i kurset er delt opp i tre deler

Del 1
Kurset starter med en teoridel som er et digitalt kurs med egenstudier som du nå er igang med å ta. Teoridelen består av flere leksjoner og det anbefales at du tar en pause mellom hver leksjon.

Teoridelen tar for seg følgende temaer:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • Roller i HMS arbeidet
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Internkontrollforskriften
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Arbeidsmiljøet
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefravær
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Bedriftshelsetjenesten
 • GDPR – Personvern

Del 2
Siste leksjon i den digitale teoridelen inneholder noen oppgaver. Disse skal utføres på egen arbeidsplass. Du bør sette av god tid til dette. Det normale er å gjøre disse over en periode på to uker. Når du har utført oppgavene tar du kontakt med din kontaktperson hos oss for å avtale den siste delen av kurset. 

Oppgavene henviser til Kuba som HMS-system. Dersom du ikke benytter Kuba løser du oppgavene i det HMS-systemet du har i virksomheten. Er du usikker tar du kontakt med oss og vi vil hjelpe deg videre.

 • Vernerunde i praksis
 • Registrering og behandling av avvik
 • Risikovurdering – kartlegging

Del 3
Klasseromsundervisning foregår på kurssted, din arbeidsplass eller på en annen måte dersom det av praktiske årsaker ikke lar seg gjennomføre å delta fysisk. Undervisningen kan da gjennomføres som et digitalt møte.

Innhold i del 3 er blant annet noe repetisjon av teoridel etterfulgt av praktisk tilnærming.
 • Risikoanalyse i gruppe
 • Oppsett vernerunde
 • Avvikshåndtering etter vernerunde
 • Vernerunde og risikoanalyse i praksis
 • Gjennomgang av kartlegging

Finn en dato for del 3 som passer for deg og meld dette til kursleder på sigurd@kuba.no:
August:
Onsdag 14. kl. 0900-1400
September: Onsdag 11. kl. 0900-1400
Oktober: Onsdag 9. kl. 0900-1400
November: Onsdag 13. kl. 0900-1400
Desember: Onsdag 11. kl. 0900-1400

Når den praktiske delen på kursstedet er gjennomført vil det bli utstedt et kursbevis.