Verneombudskurs

Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
kr3990
Kom igang

Du har ikke meldt deg på dette kurset enda 

Kursbeskrivelse

 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i «HMS for verneombud og medlemmer av AMU»:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • Roller i HMS arbeidet
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Internkontrollforskriften
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Arbeidsmiljøet
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefravær
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Bedriftshelsetjenesten
 • GDPR – Personvern

NB!
§ 3-19.Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Dette kurset består av 8 emner og det bør tas gode pauser mellom hvert emne.