Verneombudskurs

Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
kr 3990
Kom igang

Du har ikke meldt deg på dette kurset enda 

Kursbeskrivelse

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i «HMS for verneombud og medlemmer av AMU»:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • Roller i HMS arbeidet
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Internkontrollforskriften
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Arbeidsmiljøet
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefravær
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Bedriftshelsetjenesten
 • GDPR – Personvern

NB!
§ 3-19.Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Praktisk om kurset:

 • Kurset kan gjøres på datamaskin, nettbrett eller telefon.
 • Øverst på alle sidene i kurset er det lenker til viktig informasjon. Dette er informasjon du også har nytte av i arbeidet som verneombud eller medlem i AMU.
 • Kurset består av 6 separate avsnitt. Du kan/bør ta en pause mellom hvert avsnitt.
 • Det er en enkel eksamen i slutten av kurset.
 • Det blir produsert et kursbevis som du kan laste ned.
 • Hvert avsnitt følges av en enkel Quiz.

Her bør du prøve å få alle svar korrekt.

Til slutt får du en avsluttende test.
Hvis du får under 80% riktig må du ta prøven om igjen.