Personvernerklæring

1) Hvem er behandlingsansvarlig?
Denne personvernerklæringen gjelder for Kuba Norge AS sine nettsteder. Kuba Norge AS (org. no. 996 797 813) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden www.kuba.no. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Kuba Norge AS. Ta kontakt med vårt kundesenter for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for våre øvrige produkter og tjenester.

2) Hva er formålet?
Våre registreringer inneholder kun informasjon som personen frivillig gir oss og vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Informasjonen innhentes kun for å:
– ta kontakt for å tilby relevante produkter og tjenester samt for å yte god kundeservice
– sende relevant informasjon
– få tilgang til våre produkter og tjenester

3) Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

4) Hvilke personopplysninger behandles?
Eksempler på informasjon som innhentes og registreres:
– Firmanavn
– Kontaktperson
– Firmaadresse/fakturaadresse
– Telefonnummer og e-postadresse
– Informasjon om din bruk av nettsiden, blant annet i form av hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Kuba Norge AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

5) Hvor hentes opplysningene fra?
Kuba Norge AS henter opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider www.kuba.no etter:
– utfylling av kontaktskjema
– ønske om å prøve et av våre produkter eller tjenester
– kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
– påmelding til webinar og/eller kurs
– nedlasting av dokumenter fra våre nettsider
– påmelding til å motta nyhetsbrev eller blogg på e-post

6) Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Kuba Norge AS.

Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til noen av våre produkter eller tjenester.

7) Utleveres opplysningen til tredjeparter?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Kuba Norge AS bruker underleverandører til utvikling og vedlikehold av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Kuba Norge AS.

8) Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Informasjon innhentes gjennom skjemaer på www.kuba.no som lagres i vårt CRM-system. Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte salg@kuba.no eller når vi får opplysninger om endringer i arbeidsforholdet fra arbeidstaker eller arbeidsgiver.

9) Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldene personopplysningslov i Norge.

I tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

10) Hvordan sikres opplysningene?
Ansatte i Kuba Norge AS har tilgang til selskapets CRM-System via personlig pålogging og har signert taushetserklæring i forhold til behandling av opplysninger som er registrert i systemet.

Dersom du mener at Kuba Norge AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

11) Kontaktinformasjon Kuba Norge AS.
Kuba Norge AS
Døvleveien 41
3170 Sem
Telefon: 333 04 333
Epost: post@kuba.no