HMS for ledere

kr1 490,00

Dette e-læringskurset gir deg som øverste leder HMS-opplæringen du trenger i henhold til lovverket. Kurset gir også overblikk og innføring i HMS-kravene til arbeidsgiver, samt innføring i hvordan man kan gjennomføre arbeidet i praksis. Det er også krav om at alle personer som leder andre ansatte skal ha nødvendig kunnskap så dette kurset passer alle ansatte i virksomheten med personalansvar.

Kategori:

E-læring: HMS for ledere

Dette e-læringskurset gir deg som øverste leder HMS-opplæringen du trenger i henhold til lovverket. Kurset gir også overblikk og innføring i HMS-kravene til arbeidsgiver, samt innføring i hvordan man kan gjennomføre arbeidet i praksis. Det er også krav om at alle personer som leder andre ansatte skal ha nødvendig kunnskap så dette kurset passer alle ansatte i virksomheten med personalansvar.

1. Ta kurset

Du kan ta kurset hvor du vil, når du vil. Tilgangen varer i 12 måneder, kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett. Kurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til innhold i opplæring. Kurset gir godkjent kursbevis for gjennomført opplæring i HMS etter arbeidsmiljølovens § 3-5 som krever at arbeidsgiver skal gjennomføre opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

2. Ta testen

Kunnskapstesten kommer du til etter HMS kurset er gjennomført. Du kan også gå direkte til testen dersom du har bladd deg gjennom kurset vårt tidligere. Testen består av spørsmål fra temaer som er gjennomgått i kurset. Testen skal sikre at du har tilegnet deg nødvendig kunnskap for å bestille ditt kursbevis.

3. Automatisk generert kursbevis

Etter kurset er gjennomgått og testen er bestått, blir ditt kursbevis automatisk generert i vårt system. Dette kan du laste ned når kurset er ferdig fra “min side”. Pris er kr. 1.490,- eks. mva.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i HMS-kurs for ledere:

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter
 • Ulike roller i HMS arbeidet – forståelse av lederens betydning
 • Verneombud og Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Kunnskap om praktisk og systematisk HMS-arbeid i virksomheten
 • Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen
 • Krav til arbeidsmiljø
 • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefraværsarbeid
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Krav om bedriftshelsetjeneste og dens funksjon
 • GDPR – personopplysningsloven

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset har en pedagogisk oppbygging og er en kombinasjon av tekst, bilder, film, animasjoner og oppgaver som skal sikre god læring.  Tilgangen varer i 12 måneder, kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett.

Pris: Kurset koster 1.495,- eks. mva. Inkludert i prisen er utstedelse av kursbevis.

Opplæringens innhold
Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.

Kurset har som mål å:

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten
 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten
 • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser
 • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten
 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet
 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid

Temaer i kurset:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Sykefravær – håndtering og oppfølging
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Inkluderende arbeidsliv

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om:

 • Arbeidsgivers plikter
 • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Verneombudets funksjon og oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver
 • Bedriftshelsetjenestens funksjon

Arbeidsmiljøfaktorer
Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.

Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan de organisatorisk, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet, samt hvilke positive og negative helsemessige konsekvenser dette kan ha.

Inkluderende arbeidsliv
Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan man kan arbeide for å oppnå et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner, herunder hva som blant annet fremmer:

 • God kommunikasjon og godt samarbeid
 • Faglig og personlig utvikling
 • Partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte
 • Forutsigbarhet og tydelighet med hensyn til hvem som har myndighet, ansvar og oppgaver i virksomheten

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “HMS for ledere”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *