Smilefjeskurs

Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Du har ikke meldt deg på dette kurset enda 

Kursbeskrivelse

Smilefjesordningen skal informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted. Smilefjessymbolene som deles ut har tre varianter: smilefjes, strekmunn og sur munn. Mer enn 8000 restauranter og kafeer omfattes av ordningen.

Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å følge regelverket og Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves. Dataene fra Mattilsynets smilefjeskontroller kan brukes fritt av media og andre som ønsker å lage forbrukerveiledning om kafeer og restauranter gjennom internett eller app-er.

Informasjon og opplæring

For at virksomhetene skal kunne følge myndighetenes krav er det selvsagt viktig at de ansatte kjenner regler og rutiner. Det kan ofte være utfordrende å gi nok informasjon og nødvendig opplæring da bransjen har mange deltidsansatte og/eller sesongansatte. Det finnes imidlertid nyttige tips på Mattilsynets hjemmesider (https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/smilefjes/).

Gratis smilefjeskurs for ansatte – eget kursbevis

For å sikre at alle ansatte i serveringsbransjen har fått nødvendig informasjon har vi utviklet et kurs som er basert på Mattilsynets veileder (last ned vedlegg) og rapporter fra kontroller. Påmelding skjer her https://kurs.kuba.no/

Mål med kurset

  1. Forhindre at noen blir syke
  2. Se hvor søkelyset bør settes for å oppfylle krav til mattrygghet
  3. Være forberedt på hva som ligger i Smilefjeskontrollen og å gjøre alt riktig før du blir kontrollert
  4. Kursbevis utstedes til den ansatte som dokumentasjon

Skaff deg oversikt i et digitalt internkontrollsystem med egen modul for IK Mat

Myndighetene stiller som kjent strenge krav til virksomheter innenfor hotell og restaurantbransjen. Vi anbefaler derfor bruk av Kuba IK som har moduler for både HMS https://kuba.no/produkter/kuba-standard/, HR og IK-mat (https://kuba.no/produkter/kuba-ik-mat/). Dette er en digital løsning som alltid er oppdatert iht. lovkrav innenfor matsikkerhet, personaloppfølging og HMS. IK-matmodulen levers med håndbok samt funksjoner for digitalt avviksregistrering, temperaturkontroll m.m.

Digitale HMS kurs for ledere og verneombud – korona kampanje

Kuba leverer også digitale HMS kurs for ledere samt verneombudskurs.

Kurs Innhold

Utvid alle
Leksjon-innhold
0% Ferdig 0/1 Steg